EP13| 阿嬤教會我的事

總覺得自己無法保持專注力?
對孩子的無法專注學習而感到憂心?

本集節目,靈感取材自兩位阿嬤
K老師以自身的(慘痛)經驗,和你分享關於專注力的主題
當中的三個小訣竅,小編先行提供

1.誰的情緒(責任)誰負責
2.勝任可以提高專注力
3.成功背後藏隱憂

其實,事情真的沒你想像的那麼嚴重
聽聽,就知道~


---------------------------------------------
有您,才有七〇八八五
點擊成為70885贊助伙伴