EP53|活在同一個世代的奇蹟

經過了一個月的沉澱後
心理自聊師,回來了!

想知道,這一個月的時間

心理師的心理,發生了甚麼變化?
休息取材的過程中,K老師又發生那些故事?
另外,一場感恩聽友會,又為彼此帶來哪些收穫與感動?

沒關係
就繼續聽下去吧~
第二季的節目
我們會繼續努力!!


---------------------------------------------
有您,才有七〇八八五
點擊成為70885贊助伙伴